Geodetické služby Bělecký & Bělecká Liberec

Proč s námi

35 let zkušeností v oboru geodézie a kartografie, vstřícný přístup, profesionální výstupy v digitální i papírové podobě v požadovaném čase a špičkové kvalitě.

Mapování

 • mapové podklady pro projekt
 • tvorba účelových map

Inženýrská geodézie

 • vytýčení staveb
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • zaměření inženýrských sítí
 • kubatury
 • měřické práce pro archeologický výzkum

Zeměměřické práce v katastru nemovitostí

 • geometrické plány pro zaměření budov
 • geometrické plány pro rozdělení pozemků
 • geometrické plány pro vyznačení věcných břemen
 • vytyčení vlastnických hranic
 • poradenská činnost v oblasti katastru nemovitostí